Welkom bij Simonton.nl

Op deze site geven wij u graag alle informatie over de Simonton methode.

Als de diagnose kanker wordt gesteld is dat een schokkende gebeurtenis. Hoe men tegen de ziekte, de medische behandeling, het vertrouwen in het medische team en het verloop van de ziekte aankijkt, heeft een belangrijk effect op het resultaat en de kans op herstel. Tegenwoordig wordt steeds meer algemeen aanvaard dat psychische ondersteuning bij ziekte de kans op genezing bevorderd.

Simonton Cancer Center biedt deze hulp aan mensen met kanker. Deze vorm van psychische begeleiding bij kanker geschiedt volgens de Simonton methode, waarbij naast visualisatie technieken gewerkt wordt met methoden die in elke fase bij kanker tot steun kunnen dienen.

Dr. O. Carl Simonton MD

Dr. Carl SimontonDe Simonton methode is ontwikkeld vanuit de visie dat overtuigingen, gevoelens, gedrag en hoe je in het leven staat, belangrijke factoren zijn die de gezondheid beïnvloeden. Ook uit wetenschappelijk onderzoek (o.a. Küchler 2007) is gebleken dat bij psychologische hulp, patiënten bijna 50% langere overlevingsduur bereiken.

Dr. O. Carl Simonton M.D., radioloog/oncoloog, is de oprichter van het Simonton Cancer Center in Pacific Palisades (USA). Hij geldt als een van de pioniers op het gebied van de psycho-oncologie en heeft meer dan 35 jaar gewerkt met kankerpatiënten die hun genezingsproces actief willen ondersteunen. Het doel van de Simonton methode® is het versterken van het immuunsysteem en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Gecertificeerde therapeuten

Dr. Simonton heeft zijn staf van gekwalificeerde en erkende psycho-oncologisch therapeuten jarenlang intensief opgeleid tot gecertificeerde Simonton Counselors, Simonton Supervisors en Simonton Teachers. Op 18 juni 2009 is Dr. Carl Simonton overleden, maar zijn staf is volledig in staat het werk van Dr. O. Carl Simonton te continueren en de Simonton weken te organiseren.
De Simonton Centers in de wereld blijven geïnspireerd door zijn visie, werk en overtuigingen en zullen dit vol enthousiasme blijven uitdragen.

Simonton workshops

Wat er verder geboden wordt: het Simonton Center organiseert regelmatig Simonton weken, ook in België en Nederland.
En op verschillende plaatsen kunnen patiënten groepstherapie of individuele therapie volgen bij gekwalificeerde therapeuten. Het Simonton Center biedt ook een gestandaardiseerde opleiding tot gecertificeerd Simonton Counselor®. Voor mensen die de opleiding willen gaan volgen tot Simonton Counselor® is de opleiding die door het Simonton Center wordt gegeven, de enige erkende opleiding. Voor meer informatie zie Opleiding Simonton Counselor.

Contact met het Simonton Center

Meer informatie over de Simonton methode of de opleiding tot Simonton Counselor kunt u krijgen door per email contact op te nemen met het secretariaat: info@simonton.nl